Visie

Kwaliteit kan alleen maar geleverd worden door diverse schakels in een proces op elkaar af te stemmen. Daar ben ik van overtuigd!

Kwaliteit begint niet op het moment dat een training op het punt staat aan te vangen. Nee, het begint bij het allereerste communicatiemoment tussen de potentiële opdrachtgever en de opdrachtnemer. Het houdt ook niet op als een training eindigt. Het eindigt op de werkplek van de klant!

Voor dit uitgangspunt heb ik mij de afgelopen jaren sterk gemaakt bij diverse opleidingscentra. Het moment dat een training ‘fysiek’ gegeven wordt, vormt een schakel in het proces. En ook binnen zo’n training moet je dezelfde methodiek volgen. De training is een samenspel tussen docent en cursisten waarbij de docent de strategie bepaalt. Deze strategie kan van moment tot moment veranderen, afhankelijk van de situatie die zich voordoet. Flexibiliteit is voor een docent dus een must. Om tot een goede interactie met de cursisten te komen, zal de training een bepaalde mate van intensiteit in zich moeten hebben. De totale kwaliteit valt en staat uiteindelijk met de gedrevenheid van de docent. Kwaliteit leveren moet je namelijk willen. Gedrevenheid, intensiteit, flexibiliteit en kwaliteit maken dat mijn trainingen een absolute meerwaarde hebben.